วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

           ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558
           ตรวจสอบ คุณวุฒิและรายวิชาชีพที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
           ตัวอย่างหนังสือขออนุณาตไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558

จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 
ระหว่างวันที่ 23 - 29  มีนาคม 2558

รายงานยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2558

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558 จำแนกตามหน่วยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558  จำแนกตามหน่วยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
16-22 กุมภาพันธ์ 2558